מדוע בחר יוסף דווקא בגביע הניחוש שלו כדי להעליל על בנימין את גנבתו? - תקציר מתוך המפגש בין יוסף ואחיו

בעלילת הגביע השתמש יוסף בהיכרות האינטימית שהייתה לו עם ההיסטוריה של המשפחה. מתוך מטרה לגרום לאחים להאמין שבנימין אכן גנב את הגביע.

במצב דומה, כאשר המשפחה ברחה מחרן, גנבה רחל, אימו של בנימין, את התרפים אשר לאביה. כמו הגביע של יוסף, גם התרפים שימשו לניחוש.גניבת התרפים של לבן סיכנה את משפחת יעקב בכך שהגבירה את המוטיבציה של לבן לרדוף אחריהם. אלמלא התערבות אלוהית היה העניין עלול להיגמר בכי רע (בראשית ל"א כט). 

כאן ניסה יוסף לשחזר את אותה סיטואציה עד כדי כך שניתן למצוא קווים מקבילים בין שני המקרים. כמו בסיפור הבריחה מלבן, גם האחים מיהרו מן הסתם לצאת ממצרים ולחזור עם בנימין אל אביהם. יוסף שלח את האיש אשר על ביתו לרדוף אחריהם בגלל גניבה הגביע המשמש לניחוש, הפעם על ידי בנימין, בנה של רחל אשר גנבה את התרפים בפעם הקודמת. 

תוכניתו של יוסף הייתה כי אֶחָיו, שהכירו את סיפור גניבת התרפים על ידי רחל, יוכלו להאמין ולקבל סיפור כזה שבו חוזר בנה של רחל על מעשה שעשתה אימו במצב דומה בעבר, מתוך הבנה שמדובר בנטייה בעייתית שקיימת במשפחה של רחל.

קישור לפרק המלא

אתר זה נבנה באמצעות