תקציר: לוח השנה של המבול

לוח השנה של המבול

המבול החל ב־17 בחודש השני בשנת 600 לחיי נח (בראשית ז' יא) והסתיים לאחר שנה ועשרה ימים, ב־27 בחודש השני (בראשית ח' יד). חז"ל הסבירו שאלו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות הלבנה. (בראשית רבה, ל"ג ז). במילים אחרות, משך הזמן של המבול היה כאורכה של שנה שמשית, אולם אופן ציון התאריכים בסיפור המבול היה לפי שנה ירחית ומכאן נובע הפער בתאריכים.

אם נעיין בכרונולוגיה של סיפור המבול כפי שהיא מופיעה בתורה נוכל להבחין במספר קשיים. הקושי הראשון מתייחס לאורכה של השנה שבה מדובר. כאמור אורכה של שנת לבנה הוא כ־354 ימים וההפרש בין תחילת המבול לסופו היה שנה ועשרה ימים. מכאן שהמבול ארך 364 ימים. אך כידוע אורך שנת חמה הוא כ־365 ימים ורבע – בערך יום אחד יותר. כיצד אפוא ניתן להסביר זאת? האם יש לוח שנה שמשי המבוסס על 364 יום?

קשיים נוספים, שלא אפרט כאן, נובעים מהעדר התאמה בין תאריכי המבול המצוינים בתורה לבין משך הזמן שעבר ביניהם. כדי לענות על אותם קשיים מפרש רש"י, בעקבות בעל "סדר עולם", שהחודש השביעי שבו נחה התיבה איננו החודש השביעי בשנה אלא החודש השביעי להפסקת הגשם; ואילו התאריך שבא מיד אחריו, 1.10, שבו נראו ראשי ההרים, הוא העשירי לירידת הגשמים. הרמב"ן דוחה מכל וכל פירוש זה בהצביעו על הקושי הגדול לומר שהתאריכים השונים בסיפור המבול שייכים לשלוש מערכות זמן שונות. גם פירושו של הרמב"ן אינו חף מקשיים אולם אכמ"ל.

לוח השנה שלנו, המבוסס על צירוף של חודשים ירחיים ועיבור שנה, לא היה מוסכם בעם ישראל אלא היה שנוי במחלוקת. כיתות שפרשו מהזרם המרכזי של עם ישראל עשו זאת, בין היתר, על רקע המאבק על לוח השנה. בחומר הרב שנתגלה במערות קומראן, ובין השאר במגילת "פשר בראשית", נמצא כי בני הכת שישבה בהן השתמשו בלוח שנה שמשי. לשיטתם, הלוח השמשי מתאים לנעשה בעולמות העליונים ויש חשיבות מכרעת לשמור על כך שלוח השנה הארצי יחפוף ללוח השנה הנוהג בעולמות האלה. על פי שיטתם, השנה הייתה מורכבת מארבעה רבעים המתחילים באחד בחודש הראשון, באחד בחודש הרביעי, באחד בחודש השביעי ובאחד בחודש העשירי. בכל רבעון היו 13 שבועות, שהם 91 יום (91 = 7 x 13). 91 הימים התחלקו לשלושה חודשים בני 30 יום ועוד יום אחד נוסף הנקרא 'יום הפגוע', המסיים את הרבעון ואינו נכלל במניין ימי החודש. ארבעת הרבעונים יוצרים שנה של 364 ימים (364 = 4 x 91).

יש התאמה בין התיאור המופיע בתורה לבין הכרונולוגיה של "פשר בראשית". על פי שני התיאורים המבול ארך שנה שמשית שלמה, שאורכת 364 יום ולא 365 יום. ההבדל המשמעותי בין שני התיאורים הוא בשיטת התיארוך. התאריכים במגילה הם כולם על פי הלוח השמשי הטהור. לכן ב"פשר בראשית" תאריך תחילת המבול ותאריך סיומו זהים. לעומת זאת, בספר בראשית רק ההפרש בין התאריכים של תחילת המבול וסיומו הם על פי לוח המונה חודשים ירחיים ומתואם עם השנה השמשית של 364 יום. על כן בבראשית תאריך סיום המבול הוא לאחר שנה ועשרה ימים, כדי להשלים את הימים החסרים לשנה השמשית של 364 יום.

להרחבה ודיון נוסף, ראו: https://peshatbook.site123.me/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9Cאתר זה נבנה באמצעות