עבד אברהם על עין המים - תקציר

עבד אברהם על עין המים - תקציר

על פי הפרשנות הרווחת, אברהם השביע את העבד שלא ייקח אישה לבנו מבנות הכנעני אלא יילך למשפחתו ואל בית אביו על מנת לקחת אישה מקרבם. בנוסף הבטיח אברהם לאליעזר כי ה' יעזור לו למצוא את האישה המתאימה. הבנה זו מתגלה כבעייתית כאשר אנו מנסים להבין את התנהגותו של אליעזר.

אילו חיפש העבד אישה ליצחק ממשפחת אברהם, מתבקש היה כי יפנה דווקא למשפחת אברהם. שם יערוך מבחנים שונים לבנות המשפחה ויבחר את המתאימה ביותר. אלא שלא כך נהג אליעזר. במקום זאת הוא פנה אל ה' וביקש ממנו להצביע על הנערה המתאימה מבין כל בנות ארם נהריים שהגיעו לשאוב מים. אף על פי שה' הצביע על האישה המתאימה בדיוק לפי בקשתו, העז אליעזר לתהות האם ה' הצליח דרכו. ואז, אף על פי שלא ידע אם היא בת למשפחת אברהם – הוא נתן לה מתנות. רק לאחר ששמע אליעזר שרבקה היא בת בתואל הוא מצא לנכון להודות לה', במקום לעשות זאת מיד לאחר שעמדה במבחן. כיצד ניתן להבין התנהגות זו?

אם נעיין בדבריו של אברהם עצמו כאשר הוא הטיל את השליחות על עבדו, ניווכח שאברהם ביקש מאליעזר ללכת אל ארצו ואל מולדתו ולאו דווקא אל משפחתו  (בראשית כ"ד ד). אברהם אכן הבטיח לעבדו שה' יהיה בעזרו. אולם העזרה שהובטחה לא נגעה לשלב של מציאת האישה המתאימה. ההבטחה לעזרה אלוהית הייתה למקרה שאליעזר ייתקל בקשיים לשכנע את האישה לבוא איתו לארץ כנען.

השליחות שהטיל אברהם על עבדו הייתה מורכבת משני שלבים. השלב הראשון היה מציאת האישה המתאימה. בשלב השני היה עליו לשכנע את הנערה ואת משפחתה להסכים לשידוך; להסכים לכך שבתם תיפרד ממשפחתה וממולדתה ותלך אחרי העבד עד לארץ כנען, כדי להינשא ליצחק.

כדי להקל עליו את מלאכת השכנוע, בחר אליעזר להשתמש מיד עם הגיעו לארם נהריים בעזרה משמיים שהובטחה לו מפי אברהם. הוא התפלל וביקש מה' להצביע על הנערה המתאימה, על מנת להציג את השידוך בפני הנערה הפוטנציאלית ומשפחתה, כאצבע אלוהים, כמהלך שנקבע על ידי ההשגחה העליונה ועל כן לא ניתן להתנגד לו. ואכן אליעזר זכה לעזרתו של ה', עובדה שרמוזה בשמו. אך למרות זאת, גם כאשר הציעה רבקה לאליעזר לשתות ואף להשקות את כל גמליו, לא היה בטוח שה' הצליח את דרכו. הסיבה לכך הייתה, שהצלחת השליחות הייתה תלויה בהסכמה של הנערה ושל משפחתה, וזו עדיין לא ניתנה. אמנם הצבעת ה' על הנערה אמורה הייתה למנוע את ההתנגדות לשידוך, אך לא הייתה ערובה שכך אכן יקרה. עובדה היא שלמרות הבטחתו של אברהם לאליעזר כי ה' יהיה בעזרו, אברהם עצמו העלה את האפשרות שהעבד לא יצליח לשכנע את האישה לבוא אחריו (בראשית כ"ד ח).

לאחר שנתן את הנזם ואת הצמידים לרבקה שאל אותה אליעזר למשפחתה. כאשר סיפרה רבקה בת מי היא הבין העבד כי הצליח בשליחותו והודה לה'. מדוע? כיוון שהוא הבין שכעת ההוכחה שרבקה מיועדת ליצחק התחזקה. לא מדובר בסתם נערה מארם נהריים שהזדמנה בדרכו, אלא בקרובת משפחה של אברהם. עכשיו גם התחזקה התקווה של אליעזר והפכה לוודאות, שיהיה לאל ידו לשכנע את הנערה ואת משפחתה להסכים לקחת את רבקה מארם נהריים לארץ כנען, כפי שאכן קרה.

אתר זה נבנה באמצעות