שמיטת כספים

דיני שמיטת כספים כתובים בתורה בספר דברים פרק ט"ו. חז"ל הבינו שמדובר בביטול מוחלט של החוב שחל ביום האחרון של שנת השמיטה. אולם ניתן להבין את הפסוקים אחרת. הפסוקים מדברים על שנת השבע, שנת השמיטה כולה ולא על יום אחד. כמו כן, ניתן להבין שהתורה לא מדברת על ביטול החוב אלא על האיסור לנגוש אותו, כלומר לתבוע את תשלום החוב בחוזקה. ניתן אם כן להבין בפשט הפסוקים שהחובות אינם מתבטלים אלא גבייתם מושהית במהלך שנת השמיטה, באופן דומה לעבודת השדה שמופסקת בשנת השמיטה.  

במאמר מוסגר אציין שהצורך שזיהה הלל לבטל הלכה למעשה את שמיטת הכספים באמצעות הפרוזבול קיים גם אם נבין ששמיטת הכספים היא זמנית. זאת מכיוון שבהלוואות הניתנות לטווח קצר קיים חשש שאנשים ימנעו מלהלוות אם יהיה עליהם להמתין עד לאחר שנת השמיטה על מנת לקבל את כספם בחזרה. זאת ועוד, על פי ההלכה, חוב שמועד פירעונו לאחר שנת השמיטה אינו משמט. העובדה שהלל נאלץ לתקן פרוזבול במקום להציע למלווים להלוות מראש עד לאחר שנת השמיטה מאששת את הטענה שהמלווים היו נמנעים להלוות גם אם השביעית הייתה רק משהה את גביית החוב ולא מבטלת אותו.

מדוע חז"ל העדיפו את הפרשנות שמדובר בביטול החוב ולא באיסור לתבוע אותו במהלך שנת השמיטה?

פרשת שמיטת כספים מתחילה במילים: “מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה. וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה, שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ, לֹא יִגֹּשׂ אֶת רֵעֵהוּ וְאֶת אָחִיו, כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַה’" (דברים ט"ו א-ב). 

התורה מזכירה את השמיטה כדבר ידוע ואז מסבירה למה היא מתכוונת - לשמיטת כספים. הצורה הזו יכולה לרמוז כאילו התורה מציעה אלטרנטיבה לשמיטת קרקעות שמוזכרת בשמות כ"ג. כלומר, במקום שמיטת קרקעות יש לקיים שמיטת כספים. אם מדובר באלטרנטיבה לשמיטת הקרקעות, סביר להבין שהפסוקים מדברים על איסור זמני לתבוע חובות במהלך שנת השמיטה. אולם, אם נבין שמדובר בדין נוסף שקשור לשנת השמיטה שלא מבטל את שמיטת הקרקעות, יש קושי להבין את הטעם בהשהייה של גביית החוב במהלך שנת השמיטה דווקא. שהרי מצבם היחסי של העניים בשנת השמיטה דווקא משתפר, היות שמותר להם לאסוף תבואה ותוצרת חקלאית בחינם. הבעיה הכלכלית שפוגעת בעיקר בעניים מתחילה דווקא לאחר שנת השמיטה, מכיוון שהאיסור לעבד את הקרקע בשנת השמיטה מוביל למחסור בתוצרת חקלאית בשנה שאחריה ולעליות מחירים. אם התורה מבקשת להקל על העניים בהשהייה זמנית של חובותיהם, היה מקום שזו תתבצעה לאחר השנה השביעית ולא במהלכה. לכן, העדיפו חז"ל לפרש את איסור הגבייה כמתחיל בסוף שנת השמיטה ובעצם הופך להיות אפקטיבי מהשנה השמינית. ומכיוון שלא מוזכר עד מתי אסור לנגוש את החוב, האיסור נמשך לעולם, כך שבאופן מעשי החוב נשמט. ואמנם, בחלק מדברי חז"ל ניתן להבין שהשמיטה לא מבטלת את החוב אלא רק אוסרת על גבייתו בחוזקה. כך לדוגמה ניתן להבין את דבריהם במשנה שביעית י' ט: המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה הימנו.

אתר זה נבנה באמצעות