ערכו של איל האשם ותשלום החומש

איל האשם הוא הקורבן היחידי שבו יש דרישה להעריך את שווי של הקורבן. כך נפסק דינו של המועל בקודשי ה': וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה' אַיִל תָּמִים מִן הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ (ויקרא ה טו). 

הרב אמנון בזק הציע להבין את הדרישה להעריך את האיל כדרישה להביא איל בשווי הערך של האדם, כפי שמתואר בסוף ספר ויקרא, בפרשת ערכים (ויקרא כז א-ח). בדרך זו בא לידי ביטוי הרעיון שהקרבן משמש תחליף לאדם. כיוון שהאדם עבר עבירה כה חמורה, עליו באופן עקרוני להקריב את עצמו, והקרבת האיל בערכו של האדם מבטאת זאת באופן סמלי. 

הרב בזק המשיך להסביר שהרעיון שהקורבן מחליף את האדם עצמו לקוח מפרשת עקדת יצחק. פרשה זו הייתה המקרה היחיד שבו באמת הוקרב אדם, ורק לאחר מכן הוקרב בעל חיים במקומו: וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה אַיִל אַחַר נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו וַיֵּלֶךְ אַבְרָהָם וַיִּקַּח אֶת הָאַיִל וַיַּעֲלֵהוּ לְעֹלָה תַּחַת בְּנוֹ (בראשית כב יג). מפרשה זו למדנו שהאיל מבטא את הרעיון שהקרבן הוא תחליף לאדם, ודברים אלו מקבלים משמעות מיוחדת, כשהאיל המוקרב הוא בשווי ערכו של האדם.

פרופסור גרוסמן העיר שפירוש המילה בְּעֶרְכְּךָ כמתייחסת לערך של האדם קשה, מכיוון שלא ניתן למצוא איל ששוויו הוא כשוויו של אדם. אך לדעתי, ניתן לקיים את פירושו היפה של הרב בזק ולומר שכוונת התורה היא שעל החוטא לקנות איל מהצאן של ההקדש ולשלם עליו מחיר מופקע לפי ערכו של האדם. ויתכן שזו כוונת התורה בהדגישה שהאיל הוא מִן הַצֹּאן, כלומר, מדיר הצאן של ההקדש.

בנוסף לאיל, המועל בקודשי ה' נדרש לשלם את הקרן בתוספת חומש (ויקרא ה טז). דין זה נאמר גם במקרה שאדם גזל, עשק או הכחיש פיקדון שקיבל מחברו או אבדה שמצא וניסה להתחמק באמצעות שבועת שקר (ויקרא ה כד). גובה הקנס מעלה קושי. שהרי הגונב מתחייב בכפל (שמות כב ג), ובמקרים מסוימים פי ארבעה ופי חמישה (שמות כא לז). כיצד יתכן שמי שגנב ועשה שימוש במזיד בשבועת שקר, שהיא עברה חמורה, ייקנס בסכום נמוך של חמישית מערך הגניבה, פחות מדינו של גנב פשוט? 

התשובה כאמור היא שהקנס הגדול המושת על החוטא הוא קניית האיל במחיר ערכו של האדם, שיותר מרומז שהחוטא התחייב בנפשו. ומכיוון שהחוטא שב בתשובה על מעשיו ביוזמתו, הוא פטור מתשלום כפל לחברו. אך בכל זאת משלם תוספת של חומש, כמו בכל מקום שבו יש מפגש ממוני בין הקדש לחול, כמו בפידיון הקדש, כפי שניתן לראות במספר דוגמאות בויקרא כז. 

* התמונה חוללה באמצעות DALL·E 3

אתר זה נבנה באמצעות