וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

מה פירוש המילה וַחֲמֻשִׁים ואיך היא מתקשרת לסוף הפרשה?

על פי העברית המודרנית, פירוש המילה "חמוש" הוא - מצויד בנשק. כך גם מסביר רש"י במקום: "אין חמושים אלא מזוינים" וכך מסביר ראב"ע. ואכן, כל המופעים של המילה חמושים בתנ"ך הם בהקשר של כוח לוחם.

הרבה ממפרשי המקרא הקלאסיים, בעקבות תרגום אונקלוס, מבינים שהכוונה במילה חֲמֻשִׁים היא - חגורים, כלומר מצויידים באופן כללי. ובמקרה שלנו הכוונה שבני ישראל יצאו מצוידים בכלי נשק (ר"י קרא, רשב"ם) או במזון (ר"י בכור שור).

יש שמביאים דוגמה לשימוש בשורש חמש במובן של ציוד, מהפסוק המספר על הצעתו של יוסף לפרעה: יַעֲשֶׂה פַרְעֹה וְיַפְקֵד פְּקִדִים עַל הָאָרֶץ וְחִמֵּשׁ אֶת אֶרֶץ מִצְרַיִם בְּשֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּׂבָע (בראשית מא לד) - חִמֵּשׁ = צִיֵּד. אולם נראה שהפירוש למילים וְחִמֵּשׁ אֶת אֶרֶץ מִצְרַיִם, הוא כפי שפירשו הרשב"ם ואחרים, שפרעה יקח חמישית מהתבואה בשנות השבע לטובת השנים הרעות שצפויות להגיע. 

דרך אגב, גם המדרש מציע להבין וַחֲמֻשִׁים מלשון חמישית - שרק חמישית מישראל זכו לצאת ממצרים. אך כפי שהעיר הראב"ע, הדברים רחוקים מדרך הפשט.

ראב"ע מציע שמקור השם הוא הצלע החמישית עליה חוגרים את החרב, כפי שכתוב: וַיַּכֵּהוּ שָׁם הַחֹמֶשׁ (שמואל ב ג כז). אולם פירוש המילה חֹמֶשׁ בפסוק בשמואל - על פי ההקשר ועל פי הארמית - הוא בטן.

ונראה בעיניי פירושו של קאסוטו, על פי הערבית, ש-וַחֲמֻשִׁים הוא "מסודרים סידור צבאי כראוי … שלא היו מתהלכים ככנופיית עבדים בורחים מעם אדוניהם, בערבוביה ובלי סדר, אלא בסדר נכון, בהתאם למה שנאמר למעלה, שיצאו על צבאותם". וכעין זה הזכיר ראב"ע ובעקבותיו הרמב"ן: "כי ביד רמה יצאו בכלי מלחמה, לא כמו עבדים בורחים".

ואיך זה קשור לסוף הפרשה? 

בסוף הפרשה מסופר על מלחמת עמלק. בסיומה כתוב: וַיַּחֲלֹשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת עֲמָלֵק וְאֶת עַמּוֹ לְפִי חָרֶב. הדברים מתכתבים עם מה שכתוב בספר דברים על מעשיו של עמלק: אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחַרֶיךָ (דברים כה יח). ואם כן, וַיַּחֲלֹשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת עֲמָלֵק הוא כנגד ניסיונו של עמלק לפגוע ב- הַנֶּחֱשָׁלִים אַחַרֶיךָ. 

מה פירוש המילה נֶּחֱשָׁלִים? יש המסבירים נֶּחֱשָׁלִים בשיכול אותיות נחלשים. אולם נראה לפרש על פי הארמית המקראית: מרוסקים/נפוצים לכל עבר (דניאל ב מ). ואם כן, עמלק תקף את אלו שהיו מחוץ למחנה ולא היו מאורגנים יפה במסגרת צבאית כמו שהיו ישראל כאשר יצאו חֲמֻשִׁים ממצרים. ומידה כנגד מידה, ריסק יהושע את צבא עמלק והפיץ אותם לכל עבר.

התמונה חוללה באמצעות Midjourney


אתר זה נבנה באמצעות