החיים מתחלקים לשלוש
לידת יוסף היתה אירוע מכונן בחייו של יעקב. מיד לאחר לידתו הוא ביקש לעזוב את לבן כאילו אמר שהגיע לחרן רק כדי ללדת את יוסף (בראשית ל כה). בהמשך, כאשר התורה מתארת את תולדותיו היא פותחת בסיפור חייו של יוסף: אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב: יוֹסֵף בֶּן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה… (בראשית לז ב).


את המספר 17 אנו פוגשים שוב כאשר התורה מסכמת את חייו של יעקב במצרים: וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה וַיְהִי יְמֵי יַעֲקֹב שְׁנֵי חַיָּיו שֶׁבַע שָׁנִים וְאַרְבָּעִים וּמְאַת שָׁנָה (בראשית מו כח). שני ה-17 שנים הללו מחלקים את חייו של יעקב לאחר לידתו של יוסף לשלושה חלקים. החלק הראשון והאחרון שווים באורכם: 17 שנים חי יעקב עם יוסף עד שנמכר, ו-17 שנים חיו יעקב ויוסף יחד במצרים. ובתווך, 22 שנים בהם יעקב חי בארץ כנען בעוד יוסף היה במצרים.


מסתבר שיעקב אבינו אינו האב היחיד שהתורה מחלקת את חייו לשלוש. גם אצל אברהם ויצחק ניתן למצוא חלוקה כזו.


קאסוטו (בספר, "מנח ועד אברהם" ) מציין שחייו של אברהם מתחלקים לשלוש. אברהם עזב את חרן בגיל 75 (בראשית, יב ד), הוליד את יצחק בגיל 100 (בראשית כא ה), וחי 175 שנה (בראשית כה ז). נקודות ציון אלו מחלקות את חייו לשלושה חלקים, כאשר החלק הראשון והאחרון שווים. 75 שנה חי אברהם עם תרח אביו בחרן בלי יצחק בנו, ו-75 שנה חי אברהם עם יצחק עד מותו. ובתווך, 25 שנה בהם חי ללא תרח אביו וללא בנו יצחק.


גם את חייו של יצחק ניתן לחלק לשלושה חלקים, הפעם שווים. אולם, במקרה של יצחק, החלוקה לא כתובה במפורש ולא מוכרחת.


עשיו, שהיה אחיו התאום של יעקב, נשא את נשיו בגיל 40 (בראשית כו לד-לה). התורה מספרת לנו על כך כרקע לבקשתה של רבקה מיצחק שיעקב לא ישא אישה מבנות חת, שבעקבותיה שלח יצחק את כדי שישא אישה מבנות לבן. לקראת חזרתו לארץ מגורי אביו, מסכם יעקב את שהותו בחרן ומזכיר שהיה שם 20 שנה (בראשית לא מא). אם נניח שנישואיו של עשיו לבנות חת היו סמוכים לשליחתו של יעקב לחרן, וגם שיעקב הגיע ישירות מחרן אל יצחק אביו, יצא שעברו כ-60 שנה מלידתו של יעקב עד אשר חזר עם משפחתו אל יצחק אביו.


ילדיו של יצחק נולדו כשהיה בן 60 (בראשית כה כו). והוא נפטר בגיל 180 (בראשית לה כח). אם אכן חזר יעקב מחרן כאשר היה כבן 60 ויצחק כבן 120, ניתן לחלק את חייו של יצחק לשלושה חלקים שווים. 60 שנה עד שנולדו לו ילדיו, 60 שנה עד שזכה לראות את נכדיו מיעקב, ו-60 שנה בהם זכה לחיות בארץ כנען עם משפחת יעקב.אתר זה נבנה באמצעות