מתי חל ראש השנה

לקראת היציאה ממצרים אמר ה' למשה ואהרון: הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה. (שמות יב ב). אבל אם כך, מדוע הראשון לחודש הראשון אינו מצוין בתורה כראש השנה? מדוע אין בו קורבנות מיוחדים או איסור מלאכה? התשובה היא שהשנה אינה מתחילה בתחילת החודש אלא במהלכו.

בתורה משמשים שני לוחות שנה. הלוח הראשון, המוזכר בפרשתנו, מתחיל בחודש האביב, שהיום נקרא ניסן. חודש זה הוא החודש בו חל מועד ההשתוות האביבי - התאריך בו משתווים אורכי היום והלילה וממנו והלאה הימים מתארכים והלילות מתקצרים. התורה מונה את מניין החודשים מהחודש הזה, זכר ליציאת מצרים ועל כן הוא מכונה החודש הראשון. במקביל ללוח זה קיים לוח נוסף המתחיל בדיוק חצי שנה מאוחר יותר, בחודש השביעי, סביב מועד ההשתוות הסתווי, שממנו והלאה הימים מתקצרים והלילות מתארכים. חודש זה נקרא בימינו תשרי. לוח זה מכוון לעונות השנה החקלאיות והוא מתחיל מיד לאחר חג האסיף, המסיים את השנה החקלאית.

ניתן למצוא נקודות דמיון בין שני החודשים הראשונים של שני הלוחות. בשניהם מתקיים באמצע החודש חג של שבעה ימים שהוא זכר ליציאת מצרים: חג המצות בחודש הראשון של הלוח האביבי, וחג הסוכות בחודש הראשון של הלוח הסתווי (כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם; ויקרא כג מג). 

בשני המקרים העשירי לחודש הוא תאריך משמעותי. בחודש הראשון, בניסן, בעשור לחודש לקחו בני ישראל שה ושמרו אותו לקורבן הפסח, ובתשרי, בעשור לחודש השביעי חל יום הכיפורים. מההשוואה הזו ניתן ללמוד, למרבה ההפתעה, שיום הכיפורים אינו עומד בפני עצמו. למרות חשיבותם הרבה של תהליכי הכפרה וההיטהרות שיש בו, יום הכיפורים, כמו העשור לחודש הראשון, מהווה הכנה להמשך - לקראת חג הסוכות ותחילת השנה שבאה בסופו. כך גם יש להבין את העברת השופר ביום הכיפורים - כהכנה לקראת שנת היובל שעומדת לבוא (ויקרא כה ט-י).  

בשני הלוחות, השנה אינה מתחילה ביום הראשון של החודש. לוח השנה האביבי אינו מתחיל בתחילת החודש, שהרי, כפי שראינו, אין בתורה התייחסות לראשון בחודש הראשון. בלוח הסתווי, התורה אומרת במפורש שחג האסיף חל ב-תְּקוּפַת הַשָּׁנָה (שמות לד כב) או בְּצֵאת הַשָּׁנָה (שמות כג טז). כלומר חג הסוכות הוא סופה של השנה, וממילא הראשון לחודש השביעי (תשרי) - המכונה בתורה יום הזיכרון - אינו יכול להיות ראש השנה.

הסיבה היא שלא ניתן לסנכרן סינכרון מלא בין מועדי השוויון, שעל פיהם נקבעת תחילת השנה, התלויים בסיבוב כדור הארץ את השמש, לבין החודשים התלויים בסיבוב הירח את כדור הארץ. לכן לא ניתן לגרום לכך שמועד השוויון יחול במולד הלבנה בתחילת החודש או בכל תאריך אחר בחודש הירחי. כל שניתן, במידה ומועד השוויון מאחר, הוא להוסיף חודש - כלומר לעבר את השנה. על כן, בחרה התורה שלא לציין את יום תחילת השנה בתאריך מסוים בחודש אלא רק את החודש בו השנה מתחילה: חודש האביב, הראשון לחודשי השנה - זכר ליציאת מצרים - בלוח השנה המתחיל באביב, והחודש השביעי - בו מתחילה השנה לאחר חג הסוכות - לפי לוח השנה המתחיל בסתיו.

התמונה חוללה באמצעות midjourney


אתר זה נבנה באמצעות