וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם

מדוע מוזכרים ראשי החודשים בפרשת קורבנות המועדות שבספר במדבר (כ"ח א - כ"ט לט) ולא בפרשת המועדות שבספר ויקרא (ויקרא כ"ג א-מד) 

לא ניתן לומר שפרשת המועדות שבספר ויקרא מונה רק מקראי-קודש שבהם יש איסור מלאכה ואילו בראשי החודשים אין איסור מלאכה מפורש בתורה, מכיוון שבפרשה זו נמנים גם מועדים שאינם מקרא קודש, כמו יום הנפת העומר וימי המועד שבין מקראי-הקודש שבחגים. כמו כן, למרות שהדבר אינו מוזכר בתורה, נראה ממקומות אחרים בתנ"ך שראש החודש היה מועד חשוב שבו היו נאספים לסעודות גדולות כפי שמתואר בשמואל א כ' י"ח-מ"ב, והיה נוהג בו איסור מלאכה, כפי שמשתמע לדוגמה מעמוס: מָתַי יַעֲבֹר הַחֹדֶשׁ וְנַשְׁבִּירָה שֶּׁבֶר וְהַשַּׁבָּת וְנִפְתְּחָה בָּר (עמוס ח' ה). ויתכן שרמז לדבר יש בתורה, בקורבן ראשי החודשים - שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים בני שנה (במדבר כ"ח יא) - שזהה לקורבן המועדות כמו פסח ושבועות האסורים במלאכה. 

למרבה ההפתעה, ראשי החודשים מוזכרים בתורה רק פעמיים. פעם אחת בפרשת קורבנות המועדים שבספר במדבר - וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם תַּקְרִיבוּ עֹלָה לַה' (במדבר כ"ח יא). ופעם שנייה בקשר לחצוצרות הכסף: וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם (במדבר י' י). בשני המקרים, ראשי החודשים מכונים רָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם - כלומר ראשי החודשים שלכם. בנוסף, בפרשת החצוצרות, הם מוזכרים יחד עם - יוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם - שוב, ימי השמחה והמועדים שלכם.  

יתכן שהתורה מכירה בשני סוגים של מועדים. ישנם מועדי ה'. אלו מתוארים בפרשת המועדות שבספר ויקרא, כפי שמשתמע מהפתיחת הפרשה: אֵלֶּה מוֹעֲדֵי ה' מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם (ויקרא כ"ג ד). בנוסף, ישנם ימי שמחה ומועד שהם בגדר מועדי ישראל ואינם נכללים במועדי ה', למרות שגם אותם חוגגים בהבאת קורבנות. על פי חלוקה זו, ראשי החודשים שייכים לאותם ימי שמחה ומועד של עם ישראל בהם חוגגים התחלה חדשה, אולי בדומה לחגיגות תחילת השנה האזרחית בימינו. לכן, ראשי החודשים אינם נמנים בפרשת המועדות שבספר ויקרא שמונה רק את מועדי ה'. ויתכן שלכך מתכוון ישעיהו כאשר הוא אומר: חָדְשֵׁיכֶם וּמוֹעֲדֵיכֶם שָׂנְאָה נַפְשִׁי (ישעיהו א' יד). הוא אינו מתייחס למועדי ה', אלא למועדי ישראל ובכללם ראשי החודשים.

אתר זה נבנה באמצעות