גאולת האדם

בתחילת ספר שמות (א א-יד) הביטוי 'בְּנֵי יִשְׂרָאֵל' חוזר חמש פעמים, יותר מכל מילה או ביטוי אחר. והנה, החל מפסוק טו התורה מפסיקה לדבר על 'בְּנֵי יִשְׂרָאֵל' ועוברת לדבר על ה'עִבְרִים'. מדוע התורה מתייחסת לבני ישראל כעברים ולא כבני ישראל?

התשובה טמונה בממד האוניברסלי של יציאת מצרים, ממד שנוגע לכלל האנושות. 

אחד הביטויים לאופי האוניברסלי של סיפור יציאת מצרים הוא תיאור הצלתם של ילדי ישראל בכלל ושל משה בפרט. על פי הפשט, המיילדות העבריות היו מצריות ולמרות זאת - וַתִּירֶאןָ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹהִים וְלֹא עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶן מֶלֶךְ מִצְרָיִם וַתְּחַיֶּיןָ אֶת הַיְלָדִים. (שמות א יז). גם משה חב את חייו לבת פרעה שהבינה שהתינוק הבוכה בתיבה הוא אחד מילדי העבריים שאביה פרעה ציווה להרוג. אך למרות זאת היא חמלה על הילד וגידלה אותו כמו בנה. בימינו הינו מכנים את שפרה ופועה ואת בת פרעה חסידות אומות העולם.

יחסיו של ה' עם בני האדם לא התחילו באברם העברי ואינם מסתיימים בעם ישראל. ה' היה אלוהיו של אדם הראשון, של נח ושל בנו שם. ה' היה אלוהי עֵבר נכדו של שם, ובהמשך אלוהי העברים כולם. 

למעשה כאשר התורה מציגה את בני ישראל כעברים, היא אומרת שאף על פי שבני ישראל היו אלו אשר יצאו ממצרים, מדובר באירוע היסטורי שמשמעותו חורגת אל מעבר לסיפור גאולתו של עם ספציפי, ושהמאורע נושא מסר לכל מי שהולך בדרך ה'. וכאשר ה' הגדיר את עצמו כאלוהי העברים וביקש ממשה ואהרן להציג אותו באופן הזה לפני פרעה, הוא למעשה אמר שהוא לא רק אלוהי ישראל – האל הלאומי של עם ישראל – אלא אלוהים של כל מי שמתחבר לרעיון האלוהי, בין אם הוא ישראלי ובין אם נוכרי – אלוהי העברים.

לכאורה סיפור יציאת מצרים הוא סיפור לאומי פרטי. הוא מספר על משפחה קטנה של 70 איש - בני ישראל שירדו למצרים, השתעבדו בה ולבסוף יצאו לחירות. אולם ליציאת מצרים יש משמעות שהיא מעבר לגאולתו של עם ישראל, משמעות שנושאת בשורה לכלל האנושות. היא הציבה מודל מוצלח של מאבק לשחרור מעול העבדות והעריצות. היא לימדה אותנו שגאולת האדם והאנושות עוברת דרך שאיפה לצדק ולכינון חברה צודקת ובהמרה של שעבוד להבלי הזמן בעבודת ה'. "כֹּה אָמַר אֱלֹהֵי הָעִבְרִים שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי" (שמות ט א).

לכן בסיפור יציאת מצרים בני ישראל נקראים 'עברים' ולא רק 'ישראלים' וה' מכונה 'אלוהי העברים' ולא רק 'אלוהי ישראל'.

* התמונה חוללה באמצעות DALL·E 3 

אתר זה נבנה באמצעות