פרשת במדבר
  • 22,273 בכורי ישראל
    המאמר דן במספר בכורי ישראל בתקופת משה, מצביע על בעיות בנתונים המופיעים בתורה ומציע פתרונות שונים. הוא בוחן את הדיוק ההיסטורי והמקראי, ומציע הסברים אפשריים לאי ההתאמות במספרים.
  • מַטריוֹשקָה במדבר
    גילאי הפקודים של ישראל ושל הלוויים מזכירים את המַטריוֹשקָה - אותה סדרה של בובות חלולות, עשויות עץ, הנתונות זו בתוך זו.
  • כיסוי הכלים
    לפני שהקהתים הגיעו לשאת את כלי המשכן בעת מסע המחנות, אהרון ובניו כיסו את הכלים. ישנם שני כלים יוצאי דופן, הארון והמנורה.
אתר זה נבנה באמצעות